Rewizja finansowa

Niezależne badanie sprawozdań finansowych przyczynia się do podniesienia poziomu zaufania inwestorów, a tym samym do pozytywnego odbioru spóki przez kontrahentów. Nasze podejście do badania jest oparte na spójnej metodologii, zgodnej z Krajowymi Standardami Badania.

Nasze doświadczenie przekładamy również na profesjonalne doradztwo przy wdrażaniu wszelkich rozwiązań wymaganych lub dopuszczanych w przepisach rachunkowych.

Nasza firma świadczy szeroki przekrój usług rewizji finansowej zastrzeżonych dla biegłego rewidenta, w szczególności badania jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zarówno w oparciu o przepisy ustawy o rachunkowości jak i międzynarodowe standardy rachunkowości.

Wykonujemy również usługi poświadczające w oparciu o indywidualne uzgodnienia z klientami.