O nas

Spółka BG Audyt Sp. z o.o. jest podmiotem wpisanym na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 4304.

Naszą firmę tworzy mały zespół posiadający bogate doświadczenie w branży finansowo - księgowej.

Doświadczenie to obejmuje pracę w jednej z czołowych firm audytorskich na świecie (firma z tzw. Wielkiej Czwórki), działach księgowych największych korporacji międzynarodowych, tradycyjnym biurze rachunkowym, jak i okazjonalną współpracę z organami ścigania i sądami przy sprawach o charakterze gospodarczym.

Nasze kompetencje potwierdzają posiadane uprawnienia, między innymi uprawnienia biegłego rewidenta czy głównego księgowego a także nieustannie powiększająca się baza zadowolonych klientów.

Realizowaliśmy zlecenia dla znanych podmiotów działających w sektorach usługowych, produkcyjnych i handlowych oraz centrów usług wspólnych (SSC). Pracowaliśmy również z partnerami zagranicznymi, w zwiazku z czym umożliwiamy obsługę wszystkich zleceń w języku angielskim.