Doradztwo

W ramach usług doradczych wspieramy klientów we wszystkich obszarach związanych z rachunkowością i sprawozdawczością przedsiębiorstwa wykonując zarówno analizy i ekspertyzy, jak i tworząc autorskie rozwiązania.

Udzielamy również kompleksowego wsparcia w zakresie zakładania lub reorganizacji biznesu, od założeń koncepcyjnych po wykonanie wszystkich kroków formalnych.